DAMA-model

Het DAMA-model is een internationaal gebruikt raamwerk voor datamanagement. Het is de laatste twintig jaar in de Verenigde Staten ontstaan door de toenemende vraag naar grip en regie op data binnen organisaties.

De bredere aanpak van DAMA gaat niet zozeer over technische oplossingen maar over de inrichting van de organisatie en over die mensen die met de data werken. Het is een beproeft model wat binnen honderden grote organisaties door de hele wereld gebruikt wordt voor het optimaal inzetten en ontsluiten van data, informatie, kennis en uiteindelijk wijsheid.

Het model dient als referentie bij een geleidelijke en effectieve ontwikkeling van alle aspecten van datamanagement en informatie in de organisatie. Het voorkomt ontwikkelen en investeren op basis van interne belangen of persoonlijke voorkeuren. De organisatie wordt in zijn geheel betrokken bij het verhogen van de meerwaarde van de data en informatie. Het DAMA model verdeelt het gehele onderwerp van datamanagement over afzonderlijke kennisgebieden. Deze kennisgebieden zijn;

 • Data Governance
  heeft betrekking op de planning, het toezicht en de controle over het beheer van de gegevens en het gebruik van gegevens en data gerelateerde bronnen.
 • Data Architectuur
  gaat over de algemene structuur van gegevens en data-gerelateerde middelen als een integraal onderdeel van de organisatie architectuur.
 • Data Modelering & Ontwerp
  betreft de algemene structuur van gegevens en data-gerelateerde middelen als een integraal onderdeel van de organisatie architectuur.
 • Data Opslag & Beheer
  is dat deel wat gaat over de gestructureerde fysieke dataopslag, implementatie en beheer.
 • Data Beveiliging
  draagt zorg voor privacy, vertrouwelijkheid en op passende wijze toegang binnen de organisatie.
 • Data Integratie & Interoperabiliteit
  betreft de verwerving, extractie, transformatie, beweging, levering, replicatie, federatie, virtualisatie en operationele ondersteuning van datamanagement.
 • Documenten & Content
  is dat deel wat gaat over het opslaan, beschermen, indexeren, en ontsluiten van gegevens in ongestructureerde bronnen (elektronische bestanden en fysieke records), en het beschikbaar maken van deze gegevens voor de integratie met gestructureerde (database) data.
 • Referentie & Masterdata
  beslaat het beheer van gedeelde gegevens om redundantie te verminderen en zorgen voor een betere kwaliteit van de gegevens via gestandaardiseerde definities.
 • Datawarehousing & BI
  betreft het beheer van analytische gegevens verwerking en waardoor toegang is tot gegevens voor rapportage en analyse voor de ondersteuning van de besluitvorming.
 • Metadata
  gaat over het verzamelen, categoriseren, het onderhoud, de integratie, het controleren, beheren en leveren van metadata.
 • Data kwaliteit
  betekent het definiëren, monitoren, behoud van data-integriteit, en het verbeteren van datakwaliteit.

Samen vormen ze integraal datamanagement. Het heeft volgens het model weinig zin om op één vlak te excelleren terwijl andere gebieden onderontwikkeld blijven. Vanuit het data Governance deel worden de initiatieven en resultaten gecoördineerd en geanalyseerd om te komen tot een gewogen en effectieve datamanagement.

Successen meten en vieren

Het model biedt de organisatie houvast in de ontwikkelroute naar betere grip op data. Naast het bieden van informatie en kennis over de verschillende kennisgebieden is er een scan die helpt bij het inzichtelijk krijgen van krachten en zwaktes. Ze brengen ontwikkelpunten naar voren. Tegelijk geeft de scan concrete successen en resultaten terug van initiatieven rond datamanagement in de organisatie.

Zorgverbeteraars

Wij werken mee aan het inrichten en borgen van datamanagement in (z)organisaties. Of dit nu vanuit Chipsoft of een ander EPD of ECD is danwel vanuit interne of externe informatievraagstukken.

Maak vrijblijvend een afspraak om te sparren over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Na een inventarisatie kunnen we een of meer dagdelen workshops houden om het vraagstuk concreet te maken en een projectplan op te stellen. Of we kunnen bijspringen bij de uitvoer van bestaande plannen en programma's.

Heeft u een vraag over het DAMA-model? Neem gerust contact met ons op.

Naar boven