Thema: Datamanagement en zorginformatie

Regie op data betekent voordeel halen uit data. Niet alleen door gevraagde data volledig en op tijd aan te kunnen leveren aan externe partijen. Het betekent ook dat de interne organisatie winst kan halen uit aanwezige en belangrijke informatie over processen, geboden zorg en de bedrijfsvoering. Dit is niet alleen een technische uitdaging.

ZIB's (Zorg Informatie Bouwstenen) worden landelijk ontwikkeld. Dit leidt tot codelijsten en uniforme afspraken over informatie-kwaliteit. De veelal externe prikkels zoals het aanleveren van gegevens aan het IGZ leiden echter vaak tot ad-hoc oplossingen. Die staan los van het verder beleid of afspraken rond data of Datamanagement. Van wie is die data, en hoe komen we tot (nog) betere data kwaliteit? Zijn we voldoende in staat om voor de organisatie structureel meerwaarde te halen uit kwalitatief goede data? Hoe;

  • weet de oncoloog welke behandeling beter werkt.
  • zijn de lege bedden inzichtelijk en planbaar voor behandelaars en schoonmakers.
  • kan er optimaal gepland worden omdat parkeerplaatsen en opnames met elkaar gekoppeld zijn.

Kwaliteit van zorg ontstaat door aanwezige data om te zetten in betrouwbare, beschikbare en zinvolle informatie. Om processen te optimaliseren is optimaal organiseren van data nodig. Dit vergt een no-nonsense aanpak als medicijn tegen complexe oplossingen en mode-termen zoals; big data, the cloud en Hadoop.

Zorgverbeteraars

Wij werken mee aan het inrichten en borgen van datamanagement in (z)organisaties. Of dit nu vanuit Chipsoft of een ander EPD of ECD is danwel vanuit interne of externe informatievraagstukken.

Maak vrijblijvend een afspraak om te sparren over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Na een inventarisatie kunnen we een of meer dagdelen workshops houden om het vraagstuk concreet te maken en een projectplan op te stellen. Of we kunnen bijspringen bij de uitvoer van bestaande plannen en programma's.

Heeft u een vraag over datamanagement? Neem gerust contact met ons op.

Naar boven