Thema: Datamanagement en zorginformatie

Regie op data betekent voordeel halen uit data. Niet alleen door gevraagde data volledig en op tijd aan te kunnen leveren aan externe partijen. Het betekent ook dat de interne organisatie winst kan halen uit aanwezige en belangrijke informatie over processen, geboden zorg en de bedrijfsvoering. Dit is niet alleen een technische uitdaging.

ZIB's (Zorg Informatie Bouwstenen) worden landelijk ontwikkeld. Dit leidt tot codelijsten en uniforme afspraken over informatie-kwaliteit. De veelal externe prikkels zoals het aanleveren van gegevens aan het IGZ leiden echter vaak tot ad-hoc oplossingen. Die staan los van het verder beleid of afspraken rond data of Datamanagement. Van wie is die data, en hoe komen we tot (nog) betere data kwaliteit? Zijn we voldoende in staat om voor de organisatie structureel meerwaarde te halen uit kwalitatief goede data? Hoe;

 • weet de oncoloog welke behandeling beter werkt.
 • zijn de lege bedden inzichtelijk en planbaar voor behandelaars en schoonmakers.
 • kan er optimaal gepland worden omdat parkeerplaatsen en opnames met elkaar gekoppeld zijn.

Kwaliteit van zorg ontstaat door aanwezige data om te zetten in betrouwbare, beschikbare en zinvolle informatie. Om processen te optimaliseren is optimaal organiseren van data nodig. Dit vergt een no-nonsense aanpak als medicijn tegen complexe oplossingen en mode-termen zoals; big data, the cloud en Hadoop.

Zorgverbeteraars

Wij werken mee aan het inrichten en borgen van datamanagement in (z)organisaties. Of dit nu vanuit Chipsoft of een ander EPD of ECD is danwel vanuit interne of externe informatievraagstukken.

Maak vrijblijvend een afspraak om te sparren over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Na een inventarisatie kunnen we een of meer dagdelen workshops houden om het vraagstuk concreet te maken en een projectplan op te stellen. Of we kunnen bijspringen bij de uitvoer van bestaande plannen en programma's.

Heeft u een vraag over datamanagement? Neem gerust contact met ons op.

Verbeteren in 4 Stappen

In welke fase bevindt je verbetering of innovatie zich? Iedere fase wordt gekenmerkt door zijn eigen uitdagingen en valkuilen.
Klik op een stap en ontdek welke.

Waar staan we? Waar gaan we heen? Waar komen we vandaan? Hoe blijven we daar?
close

Stap 1. Waar staan we?

De stap naar het eerste plateau, is de stap naar bewustzijn. De hoofdvraag is: waar staan we op dit moment? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener die zich bewust is van de huidige situatie en ziet waar verbeterpotentie ligt.

Uitdagingen

 • Meetbaar maken van de huidige situatie en in kaart brengen van de verbeterpotentie
 • Verbeterpotentie in het licht stellen van de missie van de organisatie

Valkuilen

 • Direct oplossingen uitwerken
 • Afgaan op onderbuikgevoelens en aannames

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?

 • Integraal beeld vormen van informatiebehoefte in de organisatie
 • Ontwikkelen Data Governance
 • DAMA scan uitvoeren
close

Stap 2: Waar gaan we heen?

De stap naar het tweede plateau, is de stap die de richting bepaalt. De hoofdvraag is: waar gaan en willen we heen? Het resultaat is een(z)organisatie/team/zorgverlener met een missie en een strategie om deze te verwezenlijken.

Uitdagingen

 • De juiste richting bepalen, juist voor de langere termijn
 • Bewustwording van ansen en risico‚Äôs rond Data en informatie
 • Aansluiten bij kaders van o.a. IGZ (informatie bouwstenen)

Valkuilen

 • Quasi-doelen stellen
 • Verandering onvoldoende faciliteren
 • Onvoldoende betrokkenheid van het midden-management

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?

 • Vormgeven datastrategie en visie documenten
 • Roadmap en innovatieroute ontwikkelen
 • Metingen van DAMA ontwikkelniveaus voor de zorg
close

Stap 3: Hoe komen we daar?

De stap naar het derde plateau, is de stap naar een daadwerkelijke verbetering. De hoofdvraag is: hoe komen we daar? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener waarbij iets wezenlijks met succes is verbeterd.

Uitdagingen

 • Mensen bewegen
 • Concrete resultaten boeken

Valkuilen

 • Alleen oog hebben voor techniek en niet voor overtuigingen en gedrag
 • Het midden-management niet meenemen in de verandering

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?

 • Programma leiding en projectmanagers rol vervullen
 • Het (bege)leiden van de verandering bij de mensen
 • Ontwikkelen en geven van workshops en trainingen
 • Inzetten van Showcases rond datamanagement
close

Stap 4: Hoe blijven we daar?

De stap naar het vierde plateau, is die van borging en het aanzwengelen van continue verbetering. De hoofdvraag is: hoe houden we de verbetering vast en bouwen we van hieruit verder? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener waarbij een verbetering blijvend is verankerd en als platform kan dienen voor een volgende verbetering.

Uitdagingen

 • De verbetering onderdeel laten worden van de dagelijkse praktijk
 • Het verbetervuur aan houden

Valkuilen

 • Successen niet vieren
 • Het resultaat beschouwen als een eindresultaat

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?

 • Opzetten en implementeren van Data Governance
 • Implementeren van richtlijnen en leidraden rond Datamanagement
 • Organiseren van continue verbetering
Naar boven