Thema: eHealth & EPD

Vaak worden projectdoelen geformuleerd in termen van oplossingen; "doel is alle verpleegafdelingen digitaal". Met zulke doelformuleringen maak je de techniek als vanzelfsprekend leidend. En dat terwijl niet digitaliseren en automatiseren, maar kwaliteit van zorg centraal zou moeten staan.

Wij van zorgverbeteraars formuleren projectdoelen altijd in termen van kwaliteit van zorg. We hebben het dus over kwaliteitsaspecten als: efficiëntie, foutreductie en patiëntvriendelijkheid. Daarmee open je niet alleen de deuren naar andere oplossingsrichtingen, maar bovenal wordt daarmee het gat tussen zorg en ICT al een stuk kleiner. Zo krijgen we zorgverleners in beweging.

Visie ontwikkelen op het gebied van eHealth en ICT? Hulp nodig bij het vormgeven en uitvoeren van een implementatie- of optimalisatieproject? Neem gerust contact met ons op.

Verbeteren in 4 Stappen

In welke fase bevindt je verbetering of innovatie zich? Iedere fase wordt gekenmerkt door zijn eigen uitdagingen en valkuilen.
Klik op een stap en ontdek welke.

Waar staan we? Waar gaan we heen? Waar komen we vandaan? Hoe blijven we daar?
close

Stap 1. Waar staan we?

De stap naar het eerste plateau, is de stap naar bewustzijn. De hoofdvraag is: waar staan we op dit moment? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener die zich bewust is van de huidige situatie en ziet waar verbeterpotentie ligt.

Uitdagingen
- Meetbaar maken van de huidige situatie en in kaart brengen van de verbeterpotentie
- Verbeterpotentie in het licht stellen van de missie van de organisatie

Valkuilen
- Direct oplossingen uitwerken
- Afgaan op onderbuikgevoelens en aannames

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Analyse dossiergebruik
- Procesanalyse

close

Stap 2: Waar gaan we heen?

De stap naar het tweede plateau, is de stap die de richting bepaalt. De hoofdvraag is: waar gaan en willen we heen? Het resultaat is een(z)organisatie/team/zorgverlener met een missie en een strategie om deze te verwezenlijken.

Uitdagingen
- De juiste richting bepalen, ook voor de langere termijn
- Alle neuzen dezelfde kant op
- Opereren binnen kaders van o.a. IGZ

Valkuilen
- Quasi-doelen stellen (bv. 'wij willen papierloos')
- De techniek leidend maken

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Een kritische noot
- Creëren van draagvlak
- Roadmap/innovatieroute

close

Stap 3: Hoe komen we daar?

De stap naar het derde plateau, is de stap naar een daadwerkelijke verbetering. De hoofdvraag is: hoe komen we daar? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener waarbij iets wezenlijks met succes is verbeterd.

Uitdagingen
- Mensen bewegen
- Resultaten boeken

Valkuilen
- Het doel van de verbetering uit het oog verliezen
- Uitlopen op planning en daarmee momentum missen

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Implementatieplan
- Het (bege)leiden van de verandering

close

Stap 4: Hoe blijven we daar?

De stap naar het vierde plateau, is die van borging en het aanzwengelen van continue verbetering. De hoofdvraag is: hoe houden we de verbetering vast en bouwen we van hieruit verder? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener waarbij een verbetering blijvend is verankerd en als platform kan dienen voor een volgende verbetering.

Uitdagingen
- De verbetering onderdeel laten worden van de dagelijkse praktijk
- Het verbetervuur aan houden

Valkuilen
- Successen niet vieren
- Het resultaat beschouwen als een eindresultaat

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Borgen door betrokkenheid
- Organiseren van continue verbetering

Naar boven