<< Recenter nieuws

Patiëntenportaal Martini Ziekenhuis van start

30 november 2017

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is donderdag van start gegaan met een nieuwe digitale patiëntenportaal, genaamd 'Mijn Martini'. In Mijn Martini zien patiënten het overzicht van hun verwijzingen, geplande en vorige afspraken, opnames en een overzicht van medicatie.

Correspondentie met zorgverleners
In het portaal is ook correspondentie vanaf 17 juli dit jaar met zorgverleners van buiten het ziekenhuis toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld brieven aan de huisarts en uitslagen van laboratoriumonderzoek.

Via Mijn Martini kunnen patiënten hun persoonlijke gegevens bijwerken zoals apotheek, huisarts en contactgegevens.

Actief deelnemen
'Het patiëntenportaal is een ontwikkeling die past in de hedendaagse informatiesamenleving', zegt woordvoerder Niels Vogel. Met het portaal wil het ziekenhuis patiënten actief laten deelnemen in hun eigen zorgproces en de service en toegankelijkheid verbeteren.

Birgitta Marijnissen, projectleider van Zorgbelang Groningen: 'Een klankbordgroep van patiënten heeft vooraf meegedacht over de inhoud van het patiëntenportaal. Ook in de proefperiode hebben de gebruikers een goede bijdrage kunnen leveren aan de gebruiksvriendelijkheid.'

Stap voor stap
Niels Vogel heeft vertrouwen dat iedereen om kan gaan met de nieuwe techniek: 'Ongeveer 90 tot 95% van de patiënten redt zich goed met het portaal, eventueel met hulp van een naaste of familie. En het is niet zo dat we, zoals de banken, onze 'kantoren' sluiten. Patiënten kunnen natuurlijk ook nog steeds alles telefonisch of op de poli regelen.'

Inloggen op het patiëntenportaal kan via de website van het Martini Ziekenhuis.

(De realisatie van het patiëntenportaal is onderdeel van het programma eHealth/VIPP. Zorgverbeteraars verzorgt het programmamanagement en inhoudelijke ondersteuning op het gebied van Zorgportaal en digitale dossiervoering in HiX.)

Vacature: EPD Consultant

21 juni 2017

Heb jij het in je om Zorgverbeteraar te worden? Wij zoeken een nieuwe collega!

Bekijk de vacature.

Opbrengst Roparun richting 2 miljoen

12 juni 2017

Op 5 juni kwamen, na drie dagen zwoegen, alle teams over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het was de 26e Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Het motto: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Zorgverbeteraars steunt Team Sneller Beter van het Erasmus MC. Zij haalden al meer dan 24.000 euro op. En dat kan nog steeds meer worden, want doneren kan nog steeds: Team 303.

In totaal gaat de teller van de Roparun 2017 richting de 2 miljoen euro. Tijdens de slotavond op 23 juni wordt de officiële eindstand bekend gemaakt.

Zorgverbeteraars

Nieuwe huisstijl voor 10e verjaardag Zorgverbeteraars

30 mei 2017

Dit jaar vieren wij ons 10-jarig bestaan. Op 12 maart 2007 zag Zorgverbeteraars officieel het levenslicht. Ons team is nog net zo fris en energiek als toen, maar de huisstijl kon intussen wel een verjongingskuur gebruiken.

De 'V' van Verbeteraars
In het nieuwe beeldmerk zijn verschillende subtiele onderdelen verwerkt. Al deze onderdelen samen vormen de 'V' van Verbeteraars:

Handdruk
Zorgverbeteraars
De handdruk staat voor samenwerking, voor heldere afspraken, transparante communicatie en vertrouwen. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Persoon
Zorgverbeteraars
Wij geloven dat de structuur de mensen moet volgen, niet andersom. Alleen dan haal je het maximale uit een organisatie, een team of een afdeling. Geen methode is daarom heilig (of veilig). Pas als het werkt, is het waar.

Schild
Zorgverbeteraars
Zorgverbeteraars is geen bedrijf, maar een team. Wij sturen geen consultants, maar een soort superhelden: specialisten met karakter die problemen oplossen.

Zorgverbeteraars

Energiek en inspirerend Hacking Health 2017

23 mei 2017

Van 19 tot met 21 mei was het Dutch Hacking Health weekend. In vijf Nederlandse steden werd gelijktijdig een hackathon georganiseerd om technologie, design, ondernemerschap, gezondheid(szorg) en patiënten bij elkaar te brengen en zo concrete oplossingen te bedenken voor actuele problemen.

In Groningen vond het weekend plaats in het UMCG. Zorgverbeteraars is partner van Hacking Health Groningen én leverde het gehele weekend een coach. Zorgverbeteraars-coach Jan Krol: “Het was een weekend vol energie en innovatie. In één weekend zijn, na een selectie uit maar liefst twintig pitches, negen innovatieve ideeën door een multidisciplinair team uitwerkt tot prototypes. Het was een geweldig weekend met twee, maar eigenlijk negen, terechte winnaars.”

De negen ideeën:

  • Preventieve geneeskunde: monitoren en voorspellen.
  • Virtual reality als hulpmiddel bij dementie.
  • Een betere bewegwijzering in het UMCG in samenwerking met een digitale buddy die je helpt en ondersteunt tijdens je ziekenhuisbezoek.
  • (Laagopgeleide) jongeren bewuster maken van Healthy Ageing en het aanleren van betere gezondsheidsvaardigheden.
  • Gezondheidsbevordering bij vluchtelingen in Nederland.
  • Het vergemakkelijken van het invoeren van data over voedselinname en voedingspatronen bij LifeLines.
  • Een mantelwijzer om mantelzorg op afstand mogelijk te maken in combinatie met een platform voor een hulpverleningsservice voor ouderen.
  • Een digitale buddy die mensen in ploegendiensten ondersteunt en weer grip op het dagelijks leven geeft door aan te geven wanneer je het best kunt eten, slapen, etc.
  • Beweegziekenhuis: beweging integreren tijdens een ziekenhuisopname.

Na een weekend hard werken kwamen alle teams met een mooie resultaat en presenteerden deze tenslotte op zondagmiddag. De jury had er een harde dobber aan om een keuze te maken uit alle presentaties. Uiteindelijk koos de jury voor ‘Janus Health’ met hun predictive analytics om vroegtijdig diabetes te kunnen diagnosticeren als ‘Beste Innovatie’. ‘Mijn Hand Held’, een app die je helpt en ondersteunt bij je (eerste) ziekenhuisbezoek, kreeg de prijs voor ‘Best Human Centered Design’. De Publieksprijs had dit jaar maar liefst twee winnaars: ‘Janus Health’ en ‘Vluchtelingen in de Gezondheidszorg’. De laatste had een ontwerp gemaakt van gesprekskaarten om vrijwilligers een helpende hand te bieden bij gesprekken met vluchtelingen over de gezondheidszorg in Nederland.
Zorgverbeteraars zal in het vervolgtraject ‘Mijn Handheld’ ondersteunen bij het opstellen van een implementatie- en communicatiestrategie.

Revalidatie Friesland neemt HiX in gebruik

10 april 2017

Revalidatie Friesland heeft vrijdag 7 april op alle locaties HiX in gebruik genomen. Revalidatieartsen en behandelaars houden in het elektronisch patiëntendossier alle informatie bij rondom de behandeldoelen en het behandeltraject van patiënten.

Medische informatie wordt snel, gemakkelijk, veilig en overzichtelijk ingezet. HiX biedt de mogelijkheid om de onderlinge communicatie tussen alle behandelaars binnen Revalidatie Friesland naar een hoger plan te tillen. Alle betrokken professionals hebben namelijk direct een compleet beeld over de actuele voortgang en het behandeltraject van de patiënt. Elke zorgprofessional legt zijn bevindingen en doelen vast. Behandelaars hebben inzicht in elkaars bevindingen, maar ook in metingen, uitslagen en documenten.

“Bij onze revalidatiebehandelingen stellen we altijd de vraag van de patiënt centraal. Dit was ook doorslaggevend in de keuze voor een EPD. Het snel kunnen beschikken over de juiste medische gegevens is van essentieel belang voor toekomstige adequate zorgverlening. Met het nieuwe systeem kunnen we ook gemakkelijk en snel patiëntgegevens uitwisselen met onze ketenpartners, waaronder medisch specialisten in ziekenhuizen”, vertelt Gerrie Eikelboom, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland.

Gerrit Renes, Manager DIA, vult aan: “Het nieuwe EPD is bovendien te koppelen aan andere verwijsapplicaties en biedt in de toekomst mogelijkheden voor online zorgverlening. Zo kan het EPD gekoppeld worden aan een online omgeving voor patiënten, waarin zij behandelingen kunnen volgen, bijhouden of plannen. Door de inzet van deze technologie kunnen we patiënten nog dichter bij hun persoonlijke revalidatietraject brengen”.

De HiX-specialisten van Zorgverbeteraars ondersteunden in het voortraject en rond de livegang. Zo had Revalidatie Friesland voldoende kennis en kunde in huis om de overgang naar het nieuwe EPD soepel te laten verlopen.

Hacking Health 2017

14 maart 2017

Ook dit jaar organiseert UMCG, samen met vier andere UMC’s in Nederland, de hackathon Hacking Health. In één fantastisch weekend samen met patiënten, zorgprofessionals, designers, programmeurs en ondernemers slimme ideeën uitwerken tot échte zorgoplossingen, wie wil dat nou niet?

Healthy Ageing
Het thema van deze editie is Healthy Ageing. Hoe blijven wij gezond in een wereld die daar niet altijd voor is gemaakt? Hoe worden we snel beter als we ziek worden? En hoe leven we zo goed mogelijk als we ziek worden? Gezond oud worden willen we allemaal, maar hoe? Toegankelijke, betaalbare zorg is belangrijk. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat er meer levensjaren in goede gezondheid worden doorgebracht? Dit vraagt om innovatieve oplossingen.

Hackathon
Een weekend lang zetten we de schouders er onder tijdens de Hacking Health Hackathon. In drie dagen tijd creëren we innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de zorg.
De editie in Groningen is van 19 t/m 21 mei 2017 in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Om precies te zijn, vrijdag van 17:30 – 23:30 uur, zaterdag van 8:30 – 23:30 uur en zondag van 8:30 – 18:00 uur.

Zorgverbeteraars
Wij van Zorgverbeteraars helpen ambitieuze zorginstellingen om nóg beter te worden. Wij begrijpen de kracht van innovaties, maar ook de lange weg van een goed idee naar een geïmplementeerde verbetering. Daarom zijn wij partner van Hacking Health Groningen.

Wij willen graag iedereen uitnodigen om met ons mee te denken en vooral te doen. Meer informatie vind je op: dutchhackinghealth.nl/groningen

10 jaar Zorgverbeteraars

12 maart 2017

Vandaag viert Zorgverbeteraars haar 10e verjaardag!

Het zal eind 2006 geweest zijn dat Jonas Rubrech en Dirk Moes, die de jaren daarvoor psychologie studeerden in Groningen, aan de keukentafel zaten te reflecteren op hun dagelijkse werk. Al snel volgde de conclusie dat er veel veranderprojecten in organisaties mislukken doordat er te weinig aandacht is voor de 'zachte' kant van de verandering. Zo stranden veel kansrijke initiatieven door weerstand, gebrekkige communicatie of simpelweg te vroeg opgeven. Het idee ontstond om de krachten te bundelen en de kennis over menselijk gedrag en communicatie toe te passen in de praktijk om verbeterprojecten te laten slagen. Spoedig volgde een focus op de gezondheidszorg. Zorgverbeteraars was geboren.

Nu, tien jaar en vele succesvolle projecten verder, is het enthousiasme er niet minder om. Het team van Zorgverbeteraars ondersteunt met optimisme en scherpzinnigheid instellingen in het hele land om nóg beter te worden. Ook de komende tien jaar gaan ze daar vrolijk mee verder.

Zorgverbeteraars 10 jaar

Eerder nieuws >>

Naar boven