NWZ neemt nieuw EPD in gebruik

25 juni 2018

Het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) van Noordwest Ziekenhuisgroep is ‘live’. Vrijdag 22 juni 2018 stond op de locaties Alkmaar en Den Helder stipt om 13:00 uur een lid van de cliëntenraad klaar om een ferme druk op de rode knop te geven. Daarmee gaven ze het startsein voor ingebruikname van het nieuwe EPD.

Bron: nwz.nl (bewerkt)

Inrichten, testen, trainen
Het afgelopen jaar is er ontzettend hard gewerkt om alles op de juiste manier in te richten. De laatste maanden stonden in het teken van testen, testen en nog eens testen. Ook zijn ruim 3000 medewerkers opgeleid om goed met het systeem te kunnen werken. Intussen ging de patiëntenzorg natuurlijk gewoon door.

Totaaloplossing
Met HiX worden zorgprofessionals op uniforme en slimme wijze ondersteund in hun werk. Zo kunnen zij makkelijk en snel samenwerken en patiëntgegevens inzien of delen, ongeacht op welke Noordwest-locatie zij op dat moment werken. Daarnaast is een portaal voor externe zorgverleners (zoals huisartsen) in gebruik genomen en is er een app ontwikkeld waarop medisch specialisten het EPD kunnen raadplegen.

Aanmeldzuilen en patiëntenportaal
Ook voor patiënten verandert er veel. Wie voor een polikliniekafspraak het ziekenhuis bezoekt, meldt zich vanaf nu aan bij een aanmeldzuil. Met deze zuilen checken we in één keer alle gegevens zodat de logistiek op de polikliniek soepeler verloopt. Daarnaast hebben patiënten met behulp van DigiD toegang tot hun dossier via het patiëntenportaal ‘Mijn Noordwest'. Zij kunnen hun dossier inzien en zo onderzoekuitslagen, het medicatieoverzicht, afspraken en correspondentie bekijken en vragenlijsten invullen.

Team Zorgverbeteraars
Zorgverbeteraars heeft NWZ ondersteund in de voorbereidingen, met name voor de inrichting van het patiëntenportaal, het dossier op de spoedeisende hulp en de paramedische verslaglegging. Ook tijdens de nazorgfase bieden meerdere leden van team Zorgverbeteraars ondersteuning.

Binnenkort nieuwe editie ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’

9 mei 2018

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tweede, en geheel herziene, editie van het boek ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’. De eerste editie, uit 2010 en inmiddels aan de 7e druk, was toe aan een opfrisbeurt.

De tweede editie is allereerst geactualiseerd en sluit dus weer helemaal aan bij de actuele stand van wet- en regelgeving en de actualiteit. Daarnaast is er in de nieuwe editie meer aandacht voor mechanismen van verandering – zoals de relatie tussen kostenbesparing en kwaliteitsverbetering, borging als onderdeel van het gehele verbetertraject en zaken als probleemeigenaarschap –, is een hoofdstuk toegevoegd over Verbeterkracht – de mate waarin een organisatie bereid en in staat is te verbeteren – en is er meer aandacht voor het gebruik van data voor kwaliteitsverbetering. Tot slot is een aantal veelgebruikte methoden en technieken toegevoegd.

Congres HBO-V docenten
Vorige maand, tijdens het congres ‘Hoe leren leuker wordt! Kwaliteit verbeteren in het hbo-v onderwijs’, gaf auteur en Zorgverbeteraar Jonas Rubrech al een voorproefje aan een groep HBO-V docenten aan de hand van zijn ‘Tien geboden van Verbeterkracht’. Docenten kunnen alvast een docentexemplaar aanvragen.

Datzaljeleren.nl
Ook nieuw bij deze editie is Datzaljeleren: een vraaggestuurde e-learning die zich aanpast aan het niveau van de gebruiker. Onderwerpen die de cursist al goed beheerst hoeven niet onnodig lang herhaald te worden, omdat het systeem herkent wat de gebruiker wel en niet onder de knie heeft. Gedeelten die de gebruiker juist nog niet zo goed begrijpt, worden extra getraind.

De productie van de nieuwe editie van ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’ zit in de laatste fase. Het boek verschijnt volgens planning nog voor de zomer.

Congres: Kwaliteit verbeteren in het hbo-v onderwijs op 12 april

9 maart 2018

Op 12 april organiseren Pearson en ExpertCollege vanaf 12:00 uur het congres ‘Hoe leren leuker wordt! Kwaliteit verbeteren in het hbo-v onderwijs’. Het congres is bedoeld voor hbo-v docenten en vindt plaats in Amstelveen.

Hier krijgt u informatie over blended learning, hoort u hoe dit op de Hogeschool Rotterdam wordt toegepast en gaat u met andere docenten hierover in gesprek. Daarnaast krijgt u het herziene productaanbod van Pearson en ExpertCollege te zien. U wordt door auteur en Zorgverbeteraar Jonas Rubrech bijgepraat over de 2e editie van zijn boek Kwaliteit verbeteren in de zorg. Daarnaast zal hij ingaan op praktijkvoorbeelden van projecten rond kwaliteitsverbetering in de zorg. We introduceren ook een geheel nieuw platform, waarmee u klinisch redeneren in uw onderwijs kunt integreren.

Programma

  • 12.00-13.00: Lunch
  • 13.00-13.20: Blended learning, de theorie
  • 13.20-13.50: Blended learning in de praktijk
  • 13.50-14.20: Workshop
  • 14.20-14.40: Pauze
  • 14.40-15.10: Productaanbod Pearson/ExpertCollege
  • 15.10-15.40: Kwaliteit verbeteren in de zorg
  • 15.40-16.10: Klinisch redeneren
  • 16.10-17.00: Netwerkborrel

Eerder nieuws >>

Naar boven