Thema: Kwaliteit & Verbeterkracht

Kwaliteit doe je met zijn allen en is nooit af. De kunst is om verbeterkracht te organiseren. Verbeterkracht is de kracht van de organisatie om van binnenuit te verbeteren. Van binnen naar buiten, van klein naar groot, van onder naar boven. Bovendien is het de kracht om te ontwikkelen, doelen te behalen en te reageren op veranderingen in de omgeving. Beschikt een organisatie over voldoende verbeterkracht, dan is zij klaar voor de toekomst; hoe deze er ook uitziet.

Hoe ontdek je als (z)organisatie jouw verbeterkracht? Aan de slag met verbeterkracht betekent; de voorwaarden scheppen om gestructureerd te werken aan kwaliteit, voor de hele afdeling, en de hele organisatie.

Vraag? Neem gerust contact met ons op.

Verbeteren in 4 Stappen

In welke fase bevindt je verbetering of innovatie zich? Iedere fase wordt gekenmerkt door zijn eigen uitdagingen en valkuilen.
Klik op een stap en ontdek welke.

Waar staan we? Waar gaan we heen? Waar komen we vandaan? Hoe blijven we daar?
close

Stap 1. Waar staan we?

De stap naar het eerste plateau, is de stap naar bewustzijn. De hoofdvraag is: waar staan we op dit moment? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener die zich bewust is van de huidige situatie en ziet waar verbeterpotentie ligt.

Uitdagingen
- Meetbaar maken van de huidige situatie en in kaart brengen van de verbeterpotentie
- Verbeterpotentie in het licht stellen van de missie van de organisatie

Valkuilen
- Direct oplossingen uitwerken
- Afgaan op onderbuikgevoelens en aannames

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Analyse van beleid en definitie van kwaliteit
- Bepalen van mate van verbeterkracht in de organisatie
- Procesanalyse rond kwaliteit

close

Stap 2: Waar gaan we heen?

De stap naar het tweede plateau, is de stap die de richting bepaalt. De hoofdvraag is: waar gaan en willen we heen? Het resultaat is een(z)organisatie/team/zorgverlener met een missie en een strategie om deze te verwezenlijken.

Uitdagingen
- De juiste richting bepalen, juist voor de langere termijn
- Alle neuzen dezelfde kant op
- Opereren binnen kaders van o.a. IGZ

Valkuilen
- Quasi-doelen stellen
- Een papieren tijger creëren
- Het doel Top-down bepalen

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Conceptueel uitwerken van kwaliteit en verbeterkracht
- Creëren van draagvlak en gedeeld eigenaarschap
- Roadmap/innovatieroute

close

Stap 3: Hoe komen we daar?

De stap naar het derde plateau, is de stap naar een daadwerkelijke verbetering. De hoofdvraag is: hoe komen we daar? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener waarbij iets wezenlijks met succes is verbeterd.

Uitdagingen
- Mensen bewegen
- Resultaten boeken
- Keuzes maken en kaders stellen; wat doen we nu wel, en wat niet

Valkuilen
- Het doel van de verbetering uit het oog verliezen
- Als projectteam eigenaar worden van de oplossing
- Meerdere soortgelijke projecten tegelijk doen, met onvoldoende afstemming

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Mensen in beweging krijgen
- Het (bege)leiden van de verandering
- Scholing in effectief verbeteren

close

Stap 4: Hoe blijven we daar?

De stap naar het vierde plateau, is die van borging en het aanzwengelen van continue verbetering. De hoofdvraag is: hoe houden we de verbetering vast en bouwen we van hieruit verder? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener waarbij een verbetering blijvend is verankerd en als platform kan dienen voor een volgende verbetering.

Uitdagingen
- De verbetering onderdeel laten worden van de dagelijkse praktijk
- Het verbetervuur aan houden

Valkuilen
- Vervallen in oude patronen
- Het resultaat beschouwen als een eindresultaat
- Successen niet vieren

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Borgen door betrokkenheid
- Organiseren van continue verbetering

Naar boven